Klagomålshantering

Vi vill uppmuntra till frågor, förslag, synpunkter. Positiva omdömen är naturligtvis viktiga och välkomna, men klagomål är också en möjlighet till förbättring av vår verksamhet.

Anna Israelsson
Tel: 073-416 07 96
e-post: anna.israelsson@norlandia.com

Klagomålshanteringen är ett sätt att…
• utöka dialogen med barn, föräldrar, vårdnadshavare och personal.
• stärka möjligheterna till deras inflytande i verksamheten.
• underlätta att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstått.
• öka kvalitén i verksamheten.
• visa på att vi tar synpunkter på allvar.
I första hand hanteras eventuella klagomål genom personalen på förskolan.

 

Vi välkomnar givetvis också förslag till förbättringar och beröm när du är nöjd!

Klagomålshantering - rutin och blankett